Slovensko v OECD

Základné informácie o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
Aký má význam členstvo v OECD pre Slovensko?
Výzvy na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.