Slovenské inštitúty

Slovenské inštitúty

Updated 24.09.2022
Published 19.07.2022

Kultúra a umenie sú jedným z mimoriadne dôležitých nástrojov presadzovania zahranično-politických cieľov, budovania imidžu krajiny a podpory brandingu Slovenska v zahraničí. Pre kultúrnu diplomaciu Slovenska sú veľkým prínosom aktivity kultúrnych inštitútov v 9 významných kultúrnych mestách: Berlín, Budapešť, Jeruzalem, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň.

Slovenské inštitúty tvoria inštitucionálny základ prezentácie slovenského umenia a kultúry v krajinách svojho pôsobenia. Širokým spektrom svojich aktivít predstavujú zahraničnej verejnosti na pravidelnej báze najkvalitnejšie ukážky slovenského umenia a kultúry a prispievajú tak k pozitívnemu obrazu Slovenska, ako malej krajiny s veľkým kultúrnym bohatstvom a históriou.

Odbor kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okrem priameho riadenia inštitútov uskutočňuje pravidelné stretnutia ich riaditeľov so zástupcami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a kultúrnych inštitúcií v jeho vecnej pôsobnosti, ktorých cieľom je výmena aktuálnych informácií o možnostiach kultúrnej prezentácie Slovenska v zahraničí, vrátane informácií o nimi pripravovaných projektoch na kľúč.

Aktuálne

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (MFEA SR), Ingrid Brocková, delivered a speech on Wednesday, 12 October 2022, on the premises of the Foreign Ministry, as part of this year's meeting of the heads of the Slovak Institutes abroad. At the meeting, the participants exchanged information on current trends in cultural diplomacy, assessed the activities of the Slovak Institutes and discussed plans for the upcoming period.

Činnosť slovenských inštitútov a význam kultúrnej diplomacie. To boli hlavné témy štvrtkového (10. októbra 2019) stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s riaditeľmi slovenských inštitútov v zahraničí. „Kultúrna diplomacia je dôležitým nástrojom a integrálnou súčasťou našej diplomacie,“ zdôraznil minister M. Lajčák.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (16. októbra 2018) prijal riaditeľov slovenských inštitútov. V interaktívnej diskusii s nimi zhodnotil činnosť slovenských inštitútov v zahraničí a zdôraznil význam využívania kultúrnej dimenzie ako veľmi dôležitého nástroja a integrálnej súčasti slovenskej diplomacie. Za dôležitú označil úzku spoluprácu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ako aj s mnohými ďalšími kultúrnymi a školskými inštitúciami, ktorá prispieva k širokospektrálnej prezentácii a propagácii našej krajiny.

Štátny tajomník Ivan Korčok sa dnes (10. októbra 2017) na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR stretol s riaditeľmi Slovenských inštitútov.

1 / 4

Back To Top