1. Home
  2. Diplomacy
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia
  5. Cooperation with state institutions
  6. Council of the Government of the Slovak Republic to support exports and investments

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Updated 24.08.2022
Published 24.08.2022

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády pre podporu zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity a pre politiku lepšej regulácie.

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu bola zriadená za účelom zlepšovania vnútornej konkurencieschopnosti a produktivity, podnikateľského prostredia, podpory investícií a inovácií v domácej ekonomike. Má tiež prispieť k zlepšovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti vrátane podpory exportu, zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií.

Jej základnou úlohou je vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti v Slovenskej republike najmä v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, zahraničného obchodu, vzdelávania a efektívnej verejnej správy.

Rada sa skladá z 23 členov - zástupcov orgánov štátnej správy a zástupcov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, ako aj zástupcov samosprávnych združení.

Rezort zahraničných vecí patrí medzi členov Rady a predsedá Pracovnej skupine pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorej cieľom je navrhovanie, plánovanie a prípravu konkrétnych projektov ekonomickej diplomacie a koordinácia jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.