Španielsko

 1. Home
 2. States
 3. Španielsko
Vlajka Španielska

Spain

Madrid - local time:

Dôrazne upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že komplikáciou v prípade pobytu v Španielsku sú aj v tomto roku rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek alebo aj celých kabeliek – a tým aj dokladov potrebných na návrat domov.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 15.02.2024
Published 12.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky a pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii španielskych orgánov.

 

Cestovné doklady

Na vstup do Španielska je postačujúci platný občiansky preukaz (prípadne platný cestovný pas)
s fotografiou, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny. 

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš občiansky preukaz alebo cestovný pas bude platný počas celej doby pobytu.

Minimálna platnosť občianskeho preukazu a cestovného dokladu sa nevyžaduje.

 

Víza

Na vstup do Španielska sa nevyžaduje vízum, pobyt bez registrácie je možný do 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne informácie odporúčame overiť na Veľvyslanectve Španielska v Bratislave.

Cestovanie s deťmi
Updated 01.03.2024
Published 12.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí do Španielska je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa alebo jeho občiansky preukaz s fotografiou.

Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov do Španielska nie sú špecifikované iné podmienky, odporúčame mať k dispozícii splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku (bez ďalšej špecifikácie - notárske overenie a pod.).

Súhlas zákonného zástupcu môže vyžadovať miestny orgán v Španielsku napr. v prípade hospitalizácie alebo zadržania neplnoletej osoby za účelom poskytnutia informácie inej osobe. 

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 8/26/22, 40313 downloads
Download
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 8/26/22, 37235 downloads
Download
Rady a odporúčania
Updated 19.06.2023
Published 12.05.2022

Upozorňujeme cestujúcich smerujúcich do Španielska na niektoré situácie, ktoré ich pred cestou alebo počas pobytu a pri návrate môžu prekvapiť alebo zaskočiť:

 • v krajine sú predovšetkým v turistických centrách rozšírené vreckové krádeže. Zhrnuli sme informácie ako sa nenechať okradnúť a čo robiť, ak sa to napriek opatrnosti stane. Po krádeži/strate dokladov je potrebné spísať na španielskej polícii policajnú správu a následne si vyžiadať náhradný doklad na veľvyslanectve v Madride alebo na honorárnych konzulátoch. Majte už vopred pripravenú kópiu cestovného dokladu (OP SR alebo pas) a 2 fotografie pasového formátu.
 • podvodníci môžu zastavovať autá na diaľnici s poukázaním na vymyslenú poruchu alebo vodičov oslovia na benzínovej pumpe a po vystúpení z auta im ho skrytý komplic vykradne. Zlodeji si trúfajú aj na autá a kamióny s vo vnútri spiacou posádkou. Zastavujte preto len na bezpečných odpočívadlách a v prípade ohrozenia ihneď volajte 112.

  Praktické rady s ukážkami ako pracujú zlodeji nájdete v krátkom videu.

  Viac informácií a kontakty v prípade potreby - na políciu v Španielsku (krádež, bezpečnostný incident a pod.)
  ​​​​​​​
 • pri pobyte v Španielsku môže celoročne prekvapiť počasie. Aj počas jesenných a zimných mesiacov sa môžu vyskytnúť extrémne zrážky – lejaky alebo aj sneženie, búrky a silný vietor, ktoré môžu spôsobiť lokálne záplavy a ďalšie problémy.
  ​​​​​​​Pozor aj na tzv. piesočné búrky predovšetkým na obľúbených Kanárskych ostrovoch, ktoré môžu tiež ovplyvniť kvalitu dovolenky. Vývoj počasia a výstrahy v Španielsku si radšej vopred skontrolujte, príp. pred cestou skonzultujte s miestnymi (recepcia hotela, prenajímateľ ubytovania a pod.).
 • berte do úvahy vopred avizované štrajky, ktoré môže vyhlásiť letecká či vlaková spoločnosť, obslužný personál či prepravná spoločnosť. Pri ceste lietadlom/vlakom si vopred overte situáciu na príslušnom letisku/stanici a radšej príďte s dostatočným časovým predstihom.
 • pri kúpe ubytovania na súkromí mimo oficiálnych, osvedčených a zaužívaných webových stránok (dovolenkári, študenti, stážisti a pod.) sa môžete stať obeťou podvodníkov, ktorý v skutočnosti uvedenú nehnuteľnosť nevlastnia alebo vôbec neexistuje. Prečítajte si na čo si dávať pozor.
 • v Španielsku sa predovšetkým v lete vyskytujú rozsiahle lesné požiare na viacerých miestach naraz. V horúcich mesiacoch často horí na Kanárskych ostrovoch a v Andalúzii, v oblastiach na severe krajiny, v Katalánsku a pod. Pred cestou si zistite stav vo vašej cieľovej stanici buď prostredníctvom touroperátora, hotela alebo jednoducho v správach na internete.
 • v prípade, že sa v Španielsku chystáte praktizovať rizikové športy ako je napr. na Kanárskych ostrovoch obľúbený kiting a všetky jeho varianty, motošport a pod., dobre si skontrolujte poistku v súkromnej poisťovni; náklady v nemocnici, operácia a prevoz domov môžu narásť do závratných výšok a tie európsky preukaz zdravotného poistenia ani bežná poistka, nepokryje
 • aspoň základná znalosť svetového jazyka alebo spoločnosť takej osoby pomôže v prípade, že je potrebné urgentne riešiť nepredvídateľné udalosti ako je krádež či zdravotné problémy, zavolanie záchrannej služby, polície a pod. Na viacerých policajných staniciach v turistických centrách majú zabezpečené tlmočenie prostredníctvom telefónu, kde v prípade krádeže takto spíšete policajnú správu. Tiež je k dispozícii číslo pre turistov +34 902 102 112, komunikujú v anglickom, nemeckom, talianskom alebo francúzskom jazyku. Policajnú správu potrebujete v prípade žiadosti o náhradný doklad cez veľvyslanectvo, ale napr. aj pri žiadosti o preplatenie vzniknutých nákladov -  ak ste boli pre prípad krádeže poistený, čo tiež patrí medzi základné odporúčania pre turistov.
 • upozorňujeme na zákaz požívania alkoholu na verejných miestach – mimo miest na to určených
 • osobitne poukazujeme na alkohol na letiskách a v lietadle. V prípade javenia známok opitosti a agresivity vám môžu odmietnuť vstup do lietadla alebo vás z neho vyvedú, čo následne môže generovať ďalšie problémy s pokutou, zákazom lietať s danou spoločnosťou a v neposlednom rade opletačky s políciou.
 • odporúčame vystríhať sa okázalému a hlučnému správaniu sa (zbytočné pútanie pozornosti zlodejov, a tiež polície)
 • pozor aj na hlasné hádky a predovšetkým sa vyhnite akémukoľvek fyzickému násiliu. Miestni neváhajú okamžite volať políciu a môžete na určitý čas skončiť v cele. Osobitne upozorňujeme na rodové a sexuálne násilie, nevyžiadané komplimenty, a tiež hlučné partnerské nezhody, ktoré môžu byť posúdené ako násilie, kde polícia postupuje veľmi razantne.
 • zakladať oheň vo voľnej prírode alebo mimo miest na to určených je prísne zakázané
 • odporúčame tiež zvoliť si vhodné oblečenie prispôsobené miestnym poveternostným podmienkam, nezabudnite na dostatočnú zásobu liekov, ktoré užívate a v neposlednom rade v lete nepodceňujte ani dodržanie pitného režimu

 

Naďalej platí, že v urgentných prípadoch, v ktorých sa v Španielsku ocitnete – v prípade ohrozenia života, hospitalizácie, úmrtia blízkej osoby alebo napríklad zatknutia môžete kedykoľvek volať na  pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Madride +34 609 002 803. Dovoľujeme si upozorniť, že číslo tejto pohotovostnej linky veľvyslanectva neslúži na informácie o cestovaní, ani na riešenie bežnej konzulárnej agendy.

Zároveň môžu slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 12.05.2022

Cestujúci z EÚ môže doviesť do Španielska pre vlastnú potrebu 800 ks cigariet, 400 ks malých cigár, 200 ks cigár, 1 kg tabaku, 10 l alkoholu, 20 l alkoholických nápojov so stredným obsahom alkoholu, 90 l vína a 110 l piva. Drogy sú v Španielsku zakázané, mať drogu aj v malom množstve je trestné. Na prevoz zbrane sa vyžaduje európsky zbrojný pas. Dovoz a vývoz hotovosti je obmedzený čiastkou 10 000 eur.

Info pre motoristov
Updated 08.02.2023
Published 12.05.2022

Pri ceste autom do Španielska španielske zákony vyžadujú, aby mal vodič vodičský preukaz, doklady od vozidla a potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelenú kartu). 

Vo výbave vozidla je povinné mať sadu náhradných žiaroviek a nástroje na ich výmenu, dva výstražné trojuholníky, v prípade nehody sa umiestni jeden pred vozidlo a druhý za vozidlo, náhradné koleso a nástroje na jeho výmenu. 

Najvyššia povolená rýchlosť na španielskych diaľniciach je 120 km a nesmie sa jazdiť rýchlosťou nižšou ako 60 km, vtedy vozidlo musí opustiť diaľnicu. V obci je povolená rýchlosť 50 km. Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú odstupňované podľa závažnosti porušenia predpisov. Povolená hranica alkoholu je 0,5 mg na liter krvi alebo v dychu 0,25 miligramov, u profesionálov je 0, 3 mg na liter krvi alebo v dychu 0,15 mg.

Viac informácií je možné získať na webovej stránke Generálneho dopravného inšpektorátu Španielska.

 

Zóny s nízkymi emisiami v centrách španielskych miest

V Španielsku sa od 1. januára rozširujú zóny s nízkymi emisiami v centrách miest, kde je zakázaná cirkulácia vozidiel bez environmentálneho označenia. Označenia sú vydávané iba pre vozidlá registrované v Španielsku, a pre vozidlá s environmentálnym označením z Nemecka, Rakúska, Dánska alebo Francúzska, ktoré majú podobný systém environmentálnej katalogizácie vozidiel a ak spĺňajú španielske kritéria. 

Bez uvedeného označenia nie je možné vo vyznačených zónach s nízkymi emisiami s vozidlom cirkulovať. Nariadenie nie je jednotné pre celé územie a je v kompetencii každého mesta určiť zóny s nízkymi emisiami a prípadné výnimky na pohyb vozidiel. Odporúčame občanom, ktorí cestujú s vozidlom so slovenským evidenčným číslom, aby si vopred overili možnosti pohybu vozidla v centre mesta v cieľovej destinácii v Španielsku. 

Informácie nájdete na webovej stránke Riaditeľstva premávky Ministerstva vnútra Španielska.

Bezpečnostná situácia
Published 12.05.2022

Všeobecne možno považovať Španielsko za bezpečnú krajinu. Zvýšenú pozornosť treba venovať ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, najmä v centrách miest a v rekreačných oblastiach. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu Veľvyslanectvo SR v Madride vydá občanovi SR cestu na Slovensko cestovný preukaz. Na cestách a diaľniciach, najmä v Katalánsku, sa odporúča zastaviť len pri motorestoch, benzínových čerpadlách a na frekventovaných oddychových zónach. V prípade odcudzenia finančných prostriedkov možno využiť medzinárodnú službu WESTERN UNION. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 12.05.2022

Všetky dôležité veľké mestá majú letisko a v Madride a Barcelone pristávajú linky z celého sveta. 

Cestná a železničná sieť sa stále zdokonaľuje, Španielsko ponúka mnoho možností cestovania vlakom od rýchlovlakov AVE po regionálne cercanías (vlak s krátkou traťou).

Mestská hromadná doprava je dobre zorganizovaná vo všetkých mestách turistického záujmu. Hlavné mesto Madrid má zabezpečenú MHD prostredníctvom metra, autobusov a prímestských vlakov. Metro premáva od 5.00 do 01.30, autobusy od 5.00 do 23.30, v noci fungujú nočné autobusové spoje. Zastupiteľský úrad SR v Madride však občanom odporúča, aby boli pri ceste v MHD mimoriadne obozretní a dávali si pozor na osobné veci. Drobné krádeže sa najviac týkajú miest Madrid, Barcelona, Málaga a Palma de Mallorca. Z madridského letiska Barajas je zabezpečené spojenie do mesta metrom č. 8, autobusom a taxíkmi.
 

Zdravotná  starostlivosť

Published 12.05.2022

S preukazom európskeho zdravotného poistenia bude slovenský občan ošetrený v sieti verejného zdravotníctva za rovnakých podmienok ako aj miestni obyvatelia.

Odporúčame uzavrieť pred cestou do zahraničia poistenie liečebných nákladov v zahraničí, pretože náklady za lekárske ošetrenie v španielskom súkromnom sektore sú pomerne vysoké. 

Klimatické podmienky

Štátne sviatky
The next public holiday in Spain is
29 March
Viernes Santo
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday Aňo Nuevo
6 January saturday Epifanía del Seňor
29 March friday Viernes Santo
1 May wednesday Fiesta del Trabajo
15 August thursday Asunción de la Virgen
12 October saturday Fiesta Nacional Espaňola
1 November friday Día de Todos los Santos
6 December friday Día de la Constitución Espaňola
8 December sunday Inmaculada Concepción
25 December wednesday Navidad
Dôležité telefónne čísla
Published 12.05.2022

Pre celé územie Španielska v prípade tiesne volať číslo 112, ktorým sa kontaktuje súčasne polícia, zdravotníci, hasiči prípadne ďalšie pohotovostné služby (SAMUR)
Policía Nacional: 091
Guardia Civil: 062
Polícia Municipal (mestská polícia): 092
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

On 29 November 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Rastislav Chovanec, received Ambassador of the Kingdom of Spain Lorea Arribalzaga Ceballos. Their discussions focused on the economic dimension of foreign policy with both expressing their appreciation for the level of economic cooperation.

Š0n 21 November 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok held a series of bilateral talks with ambassadors, in Bratislava. He separately met with Ambassador Lorea Arribalzaga Ceballos of the Kingdom of Spain, Ambassador Merle Pajula of Estonia, and Ambassador Gautam Rana of the United States. During discussions with Ms. Ceballos, they exchanged views on the current challenges of EU foreign and security policy, as well as on ways to enhance cooperation.

"It is high time to send a clear signal about Europe's future to countries that share our values. All the more so, that if the European Union wants to be a global player, it must first and foremost be a respected player in its immediate neighbourhood...

1 / 3

Španielsko

Základné informácie

Common english name Spain
Official name Kingdom of Spain
Official english name Kingdom of Spain
Common name Spain
Local name Reino de Espaňa
Continent Európa
Capital city Madrid
English name of capital Madrid
Local name of the capital Madrid
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +34
The official languages španielsky, katalánsky, galícijský, baskický, aránsky
Time zone +0100
Internet domain .es
International licence plate E
Capital city longitude -3.70358
Capital city latitude 40.41670
System of government konštitučná monarchia

Hlava štátu king Filip VI.
Predseda vlády Pedro Sánchez
Minister zahraničných vecí José Manuel Albares Bueno
Webová stránka ministerstva

www.exteriores.gob.es

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Madrid

C / Pinar, 20, 28006 Madrid
Phone
+34 915903861
Fax
+34 915903868
Email of the consular department
Emergency line
+34609002803

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Madrid

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
04/2021 Pracovná návšteva ministra obrany SR Jaroslava Naďa v Španielsku
12/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka spojená s účasťou na ministerskom zasadnutí združenia ASEM (Fórum Ázia – Európa)
12/2019 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Španielsku spojená s účasťou na klimatickom summite COP 25
12/2019 Pracovná návšteva ministra životného prostredia SR Lászlá Sólymosa v Španielsku spojená s účasťou na klimatickom summite COP 25
05/2019 Pracovná návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera v Španielsku
10/2018 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Španielsku spojená s účasťou na zasadnutí Stredomorskej kontaktnej skupiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
08/2016 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Španielsku
03/2015 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Róberta Fica v Španielsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Španielsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 781.1 kB, 9/22/23, 570 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Španielsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 781.1 kB, 9/22/23, 570 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Španielsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 781.1 kB, 9/22/23, 570 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajaniaBack To Top