Estónsko

Vlajka Estónska

Estonia

Tallinn - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Published 12.05.2022

Pri cestovaní do Estónska musí mať občan Slovenskej republiky platný cestovný pas alebo občiansky preukaz vo forme ID karty. Legislatíva nestanovuje minimálnu dĺžku platnosti cestovného dokladu; doklady musia byť platné pri vstupe aj výstupe z krajiny. Pobyt v Estónsku je možný bez registrácie  maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Published 12.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí bez sprievodu svojich rodičov odporúčame vystavenie súhlasného dokumentu, v ktorom sa uvádza, že maloleté dieťa má povolenie cestovať samé alebo s inou osobou ako sú jeho rodičia resp. zákonní zástupcovia. Dokument môže mať ľubovoľnú formu. Dokument by mal obsahovať údaje o maloletej osobe, informácie o ceste, kontaktné údaje a podpisy rodičov/opatrovníkov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 6382 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 6643 downloads
Download
Miestne špecifiká
Published 12.05.2022

Estónsko sa nachádza na východnom pobreží Baltského mora a je najsevernejším z troch pobaltských štátov. 

Estónsko je jednou z najmenších krajín Európy. Estónsko je nížinatá krajina, pričom asi polovica jeho pevniny je pokrytá lesmi. 

Estónsko je jedinou pobaltskou krajinou s hlboko zakorenenou a rozsiahlou ostrovnou kultúrou. Hoci väčšina z nich je neobývaná, estónske ostrovy sú skôr vidiecke, pričom niektoré z nich nesú stopy miestneho vikingského a stredovekého odkazu. Estónsky jazyk je pre krajinu niečím jedinečný a znie inak ako iné jazyky v Európe. Kvôli melodickému zvuku a dlhým samohláskam sa neustále žartom hovorí, že mnohí návštevníci si myslia, že Estónci hovoria elfsky. 

Estónska slávnosť piesní a tancov je miestnou charakteristickou udalosťou a dôvodom, prečo je Estónsko často označované ako spievajúci národ. 

Estónsko je lídrom v digitalizácii verejnej správy - jeho online služby patria medzi najlepšie v Európe.

Obyvatelia môžu robiť takmer všetko online, napríklad platiť dane, získať lekársky predpis, aj  zaregistrovať firmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 12.05.2022

Občania SR môžu doviezť do Estónska doviezť:

Alkoholické nápoje   

  • 1 liter tvrdého alkoholu (s obsahom viac ako 22 %), 
  • alebo 2 litre aperitívu (s obsahom alkoholu do 22 %), 
  • alebo 60 litrov šumivého vína 
  • alebo 90 litrov vína (s obsahom alkoholu do 5,5 %) 
  • a 110 litrov piva. 

Osoba mladšia ako 20 rokov, nesmie prevážať alkoholické nápoje, avšak osoba staršia ako 18 rokov môže dovážať alkoholické nápoje, ktoré ale obsahujú maximálne 22 % alkoholu.
 
Tabakové výrobky  
Tabakové produkty môžu dovážať len osoby staršie ako 18 rokov. 800 ks cigariet, 400 ks cigár, 200 ks krátkych cigár, 1 kg fajkového alebo cigaretového tabaku (vrátane šňupacieho tabaku). 

Podrobné informácie.
 
Lieky
Povolené je maximálne množstvo liekov pre osobnú potrebu na 1 rok. Lieky na predpis, označené ako narkotiká je možné v rámci Schengenského priestoru doviezť v množstve zodpovedajúcom spotrebe na dobu 30 dní, dovážajúci však musí byť schopný preukázať nevyhnutnosť dovozu týchto liekov pre svoju osobu lekárskym predpisom a osvedčením vydaným farmaceutickým alebo lekárskym zariadením, ktoré oprávňuje predaj týchto liekov v Estónsku. 
Estónsko umožňuje dovoz CBD produktov, ktoré obsahujú menej ako 0,2 % THC. 

Dovoz psov, mačiek a fretiek
Zviera musí byť označené tetovaním alebo mikročipom (od 3.7.2011 iba mikročipom podľa štandardu ISO 11784; tetovanie sa uznáva len s písomným potvrdením o tom, že tetovanie bolo vykonané pred  3.7.2011). 

Zviera musí byť sprevádzané pasom EÚ pre spoločenské zvieratá  vydaným povereným veterinárnym lekárom, ktorý umožňuje identifikovať majiteľa spoločenského zvieraťa a jeho adresu a preukazuje existenciu platného očkovania proti besnote.

Psy, mačky a fretky musia byť  očkované proti besnote. Očkovanie musí byť  platné  počas cesty 
(najneskôr 21 dní pred cestou). Zviera musí mať v deň očkovania najmenej 12 týždňov. Privážanie  mladých psov, mačiek a fretiek bez platného očkovania proti besnote do Estónska z iných členských štátov je povolené  v prípade, že sú sprevádzaní pasom spoločenského zvieraťa a označeným mikročipom.

Antiparazitná liečba pre psov  pri vstupe do Estónska nie je potrebná.

Podrobné informácie

Do Estónska sa nesmú dovážať omamné látky, strelné zbrane a rádioaktívne látky.
Dôležité telefónne čísla – Prvá pomoc (univerzálne číslo - záchranná služba, požiarnici, polícia) – 112

Info pre motoristov
Published 12.05.2022

Pri ceste motorovým vozidlom je potrebné mať vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a zelenú poisťovaciu kartu. 

Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na špeciálne označených rýchlostných cestách v letnom období (to  nie je presne určené a prispôsobuje sa stavu počasia) 110 km/h. Upozorňujeme, že dodržiavanie povolených rýchlostí sa kontroluje veľmi často.  Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra. do 1.  marca, povolené je používanie pneumatík s hrotmi. Povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,2 promile.

Praktické informácie pre vodičov motorových vozidiel – pri prekračovaní estónsko-ruskej hranice môžu vznikať dlhé rady s niekoľkohodinovým čakaním, ktorému je možné predísť včasnou registráciou vozidla.

Bezpečnostná situácia
Published 12.05.2022

Estónsko nemá väčšiu kriminalitu než priemerná európska krajina. Najväčším problémom je drobná bežná kriminalita ako sú krádeže z áut a vreckové krádeže. Aktuálnym problémom v Tallinne je výskyt falošných taxi imitujúcich legálne profesionálne služby. V prípade pochybností odporúčame nenastupovať do pristavených vozidiel, ale objednať si službu telefonicky, prípadne cez telefónnu aplikáciu (Bolt).

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 12.05.2022

V rámci krajiny existuje možnosť rýchlej a pravidelnej dopravy autobusom, vlakom a električkou (vo väčších mestách). Na miestne pomery je výhodná aj doprava prostredníctvom taxi služby (predovšetkým službou Bolt).

Zdravotná  starostlivosť

Published 12.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne široká. Kvalita zdravotnej starostlivosti je porovnateľná so SR, aj keď vo všeobecnosti býva materiálne a technické vybavenie rôzne. 

V súkromných klinikách a zubných ordináciách sa vyžaduje platba. 

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, pretože jeho vybavovanie trvá 30 dní. Poplatok za poskytnutie špecializovanej lekárskej starostlivosti je do 5 eur, ale medzi jednotlivými praktickými lekármi sa môže líšiť. Prevoz sanitkou je v prípade núdze  bezplatný, hospitalizácia je spoplatnená sumou 2,50 eur na deň. 

Lieky a liečivá  pre osobnú potrebu si môže občan do Estónska doviezť maximálnu na 3 mesiace. Pre občanov SR sa nevyžaduje žiadne očkovanie. Väčšina štátnych pohotovostných ambulancií je v otvorená po pracovnej dobe v čase PO-PI 16.00 – 22.00 hod. a SO-NE 8.00 – 22.00 hod. V nočných hodinách 22.00 – 8.00 hod. sú otvorené pohotovostné ambulancie: 
pre dospelých a deti nad 15 rokov - v nemocnici North Estonia Medical Centre in Mustamäe (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, J. Sütiste tee 19, Tallinn, tel. č.: +372 617 1300) a v nemocnici East Tallinn Central Hospital (Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18, Tallinn, tel. č.: +372 666 1900)
pre deti do 15 rokov - v detskej nemocnici Children’s Hospital (Tallinna Lasteahaigla, Tervise 28, Tallinn, tel. č.: +372 697 7113). 

V núdzovej situácií volajte 112. 

Klimatické podmienky

Published 12.05.2022

Estónsko sa nachádza v severnej časti mierneho a prechodného pásma medzi kontinentálnym a oceánskym podnebím. 

Estónsko má štyri ročné obdobia s takmer rovnakou dĺžkou ako na Slovensku. 

Hlavným faktorom spôsobujúcim rozdiely teplôt vzduchu medzi jednotlivými regiónmi je Baltské more. V zime otepľuje pobrežné oblasti. Priemerná januárová teplota centrálnych a východných oblastí Estónska je -6 až -7 °C. Priemerná teplota v januári západných oblastí je -2 až -4 °C. Najchladnejším mesiacom je február. 

Pevnina sa otepľuje na jar omnoho rýchlejšie ako more. Preto pobrežné oblasti ostávajú v porovnaní s ostatným územím omnoho chladnejšie (rozdiely priemernej teploty v máji môžu byť až 3,5 °C). V lete sa tieto rozdiely strácajú. 

Priemerná teplota v júli je 16 °C až 17,4 °C. Poloha Estónska spôsobuje veľké rozdiely medzi dĺžkou dňa v lete a dĺžkou dňa v zime. Najkratšie dni sú počas zimného slnovratu - najkratší deň trvá 6 hod. Najdlhší deň je počas letného slnovratu – najdlhší deň trvá takmer 19 hodín. 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Published 12.05.2022

Prvá pomoc (univerzálne číslo - záchranná služba, požiarnici, polícia) – 112

Rady a odporúčania
Published 12.05.2022

V hlavnom meste Tallinne si dávajte pozor na vreckových zlodejov a autá radšej parkujte na strážených parkoviskách. Odporúčame mať pri sebe menšiu hotovosť. 

Mimo hlavného mesta nie je kriminalita rozšírená Ak plánujete navštíviť  oblasti na vidieku, nezabudnite na repelent proti hmyzu. Počas letných mesiacov odporúčame turistom očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. V Estónsku sa bez problémov dohovoríte po anglicky a po rusky.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Š0n 21 November 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok held a series of bilateral talks with ambassadors, in Bratislava. He separately met with Ambassador Lorea Arribalzaga Ceballos of the Kingdom of Spain, Ambassador Merle Pajula of Estonia, and Ambassador Gautam Rana of the United States. During discussions with Ms. Ceballos, they exchanged views on the current challenges of EU foreign and security policy, as well as on ways to enhance cooperation.

Andrej Stančík, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, as a member of the official delegation of the Prime Minister of the Slovak Republic Eduard Heger, visited Finland and Estonia from 9 to 11 November 2022. In Tallinn, he met with the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, Kyllike Sillaste-Elling.

„S Estónskom nás spájajú výborné bilaterálne vzťahy aj spoločný pohľad na viaceré európske témy. Osobitne si rozumieme v otázke rozširovania, keďže Slovensko aj Estónsko vnímajú, že kredibilita Európskej únie (EÚ) je bez dostatočného pokroku a konkrétnych výsledkov ohrozená...


Estónsko

Základné informácie

Common english name Estonia
Official name Republic of Estonia
Official english name Republic of Estonia
Common name Estonia
Local name Eesti Vabariik
Continent Európa
Capital city Tallinn
English name of capital Tallinn
Local name of the capital Tallinn
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +372
The official languages estónčina
Time zone +0100
Internet domain .ee
International licence plate EST
Capital city longitude 24.74537
Capital city latitude 59.43722
The emergence of the state 14.02.1918
System of government unitárna parlamentná republika

Hlava štátu Alar Karis
Predsedníčka vlády Kaja Kallas
Ministerka zahraničných vecí Eva-Maria Liimets
Webová stránka ministerstva

http://vm.ee/en 

Uznanie Slovenskej republiky 15.01.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 15.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 30.03.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Helsinki

Vähäniityntie 5, 00570 Helsinki
Phone
+358 968117810
Fax
+358 968117820
Embassy of the Slovak Republic in Helsinki

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 665.1 kB, 9/24/23, 1006 downloads
Download
Estónsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 372.4 kB, 7/17/23, 95 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 665.1 kB, 9/24/23, 1006 downloads
Download
Estónsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 372.4 kB, 7/17/23, 95 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Estónsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 665.1 kB, 9/24/23, 1006 downloads
Download
Estónsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 372.4 kB, 7/17/23, 95 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Evelína Mäsiarová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách
Email evelina.masiarova@mzv.sk
Function zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Andrej Stančík, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, as a member of the official delegation of the Prime Minister of the Slovak Republic Eduard Heger, visited Finland and Estonia from 9 to 11 November 2022. In Tallinn, he met with the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, Kyllike Sillaste-Elling.


Back To Top