Nórsko

Vlajka Nórska

Norway

Oslo - local time:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle informuje, že v dôsledku sopečnej erupcie severne od mesta Grindavík bol vyhlásený núdzový stav. Všetky cesty do Grindavíku sú uzavreté.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 

Doklad totožnosti je potrebné mať neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 4935 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 5303 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby

Ceny sú v porovnaní so Slovenskou republikou vo väčšine prípadov približne o 100% vyššie.

 

Platby kartou

V Nórsku je veľmi jednoduché a praktické používať medzinárodné platobné karty, sieť bankomatov MINIBANK je hustá, takmer všetky obchody a služby karty prijímajú. 

 

Alkohol a fajčenie

Nórsky štát má monopol na výrobu, dovoz a distribúciu alkoholu. Alkoholické nápoje sú zaťažené vysokými daňami a sú teda veľmi drahé. Nie je povolené požívanie alkoholu na verejnosti. Väčšina turistických ubytovní taktiež nepovoľuje predaj a pitie alkoholu. Platia značné obmedzenia pre fajčiarov, nie je povolené fajčenie v uzavretých verejných priestoroch a reštauráciách.

Nefajčí sa pri jazde v dopravných prostriedkoch apod.
 
 

Počasie a bezpečnosť

Rýchle zmeny počasia a atmosférického tlaku môžu ovplyvniť zdravotný stav vnímavejších jedincov. Netreba podceňovať náročné klimatické podmienky a ich premenlivosť. Neodporúča sa vychádzať do rozsiahlych lesných oblastí s minimálnym osídlením jednotlivo.

Bezpečnostná situácia v krajine je relatívne dobrá, aj tak je ale vhodné zachovávať základné pravidlá všeobecnej ostražitosti - mať pod trvalou kontrolou batožinu, doklady a financie, najlepšie rozdelené na niekoľkých miestach.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

V hotovosti je možné bez obmedzení doviezť alebo vyviezť bankovky a mince v hodnote max. 25000 NOK (cca 2500 eur. Vyššiu sumu je nutné prihlásiť a zapísať do predpísaného formulára; ak nájde colná kontrola vyššiu nepriznanú sumu, zabaví ju a uloží pokutu.

Maximálna povolená hodnota všetkých zakúpených vecí mimo krajinu, ktoré so sebou prinášate do Nórska bez nutnosti platenia cla, je 6000 NOK (cca 600 eur), alebo 3000 NOK (cca 300 eur), ak sa vraciate do Nórska v priebehu 24 hodín. Pri presiahnutí tejto sumy sa platí clo vo výške 25%. Do tejto sumy sa nezarátava povolené množstvo alkoholu a tabakových výrobkov.

Kvóta na dovoz liehovín (22-60% vrátane): 1 l. Dovoz alkoholu nad 60% je zakázaný. 

Kvóta na dovoz vína (2,5-22% vrátane): 1,5 l (2 fľaše). Je možné nahradiť kvótu na liehoviny vínom/pivom, v takom prípade je to +1,5 l vína alebo piva, teda spolu 4 fľaše. 

Kvóta na dovoz piva/muštu (2,5-4,7% vrátane): 2 l (6x 0,33 l plechovky/fľašky). Je možné nahradiť kvótu na víno rovnakým množstvom piva/muštu, teda +2 l.

Kvóta na dovoz cigariet a iných tabakových výrobkov: 200 cigariet alebo 250 g iných tabakových výrobkov. Kvóta na dovoz tabakového papiera: 200 ks. Od 1. januára 2022 nie je možné zameniť kvótu na cigarety/tabakové výrobky za iné kvóty. 

Minimálny vek na dovoz alkoholu a tabakových výrobkov je 18 rokov, v prípade alkoholu nad 22% je však minimálny vek 20 rokov.

Na dovoz zemiakov do krajiny je potrebné špeciálne povolenie. 

Je zakázaný dovoz narkotík, jedov a liekov (lieky dovolené len v menšom množstve na osobnú potrebu, odporúča sa mať  potvrdenie od lekára, najlepšie v anglickom jazyku), ďalej zbraní, streliva a zábavnej pyrotechniky (bez špeciálneho povolenia), vtákov a exotických zvierat.

Info pre motoristov
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Zelená karta potvrdzujúca zákonné poistenie motorových vozidiel nie je oficiálne potrebná, ale pre zjednodušenie situácie v prípade havárie sa plne odporúča si ju obstarať.

Slovenský občan, ako občan EU/Európskeho hospodárskeho priestoru môže v Nórsku používať vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike po dobu jeho platnosti. Slovenský občan môže požiadať o výmenu platného vodičského preukazu za nórsky, avšak nie je to jeho povinnosťou.

Vozidlo registrované v zahraničí môže byť do Nórska bezcolne dovezené a riadené jedine osobou, ktorá má trvalý pobyt mimo Nórska. Toto vozidlo nesmie byť komerčne využívané. 

Ďalšie informácie k tejto problematike 

Pre vodiča za jazdy (so spusteným motorom auta) platí zákaz telefonovania mobilným telefónom, pokiaľ nie je vozidlo vybavené zariadením handsfree. Pri šoférovaní platí hranica 0,2 promile alkoholu v krvi. Motoristi platia mýta v stanovených úsekoch (mosty, tunely, vjazd do centra niektorých miest). Vozidlá sú kontrolované z hľadiska dodržiavania maximálneho povoleného zaťaženia; za priestupky sú ukladané vysoké pokuty.

Užívatelia ciest a diaľnic v Nórsku neplatia jednu súhrnnú čiastku tak, ako je tomu na Slovensku, ale rôzne a premenlivé poplatky pri vjazde do niektorých miest, prejazde novo postaveným úsekom diaľnice, prejazde cez novo postavený most či prejazde tunelom. Ceny sa pohybujú od 15 do 300 NOK pre vozidlá do hmotnosti 3500 kg. Ťažšie vozidlá platia väčšinou dvojnásobok.

V posledných rokoch sa vyberanie mýta v niektorých mestách automatizuje. Pri vjazde do Osla vodič prejde mýtnou bránou a nezastavuje. Pokiaľ je vozidlo vybavené predplatnou elektronickou kartou, prejazd sa z karty odčíta. Ostatné vozidlá sú pri prejazde vyfotografované a platba sa uskutoční po prejazde. Vodič vozidla buď do troch dní zaplatí dlžnú čiastku v hotovosti na čerpacích staniciach ESSO alebo na centrále výberu mýtneho v centre Osla, alebo mu do 3 mesiacov príde poštou na domácu adresu faktúra. Spoločnosť, ktorá eviduje vozy registrované v zahraničí, zašle faktúru zahraničným návštevníkom. 

Niektoré vnútrozemské cesty pretínajúce pohoria a náhorné plošiny (vrátane hlavných ťahov) bývajú v zime uzavreté a sú zjazdné prakticky len v období jún-september.

Oficiálne nórske informácie sú v angličtine na stránkach nórskej správy ciest www.vegvesen.no  a www.autopass.no.

Parkovanie v centre Osla je možné len na vyznačených miestach, ktoré sú zónovo rozdelené a spoplatnené. Kontroly úhrady parkovného, ako aj dodržiavania dopravných predpisov sú veľmi striktné a pokuty sa môžu pohybovať vo vysokých sumách. 

Ceny pohonných hmôt sú pomerne vyššie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Kriminalita v Nórsku je pomerne nízka, aj napriek tomu sa turistom odporúča byť ostražití a nenechávať svoje osobné veci bez dozoru. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 13.03.2023
Published 16.05.2022

Letecké spojenie

Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne, Krakova, z Prahy, Budapešti, alebo iných miest.

Letecké spoločnosti Norwegian a Austrian Airlines lietajú z Viedne do Osla na letisko Gardermoen (OSL) a letecká spoločnosť Ryanair lieta do Osla (z Viedne alebo Krakova) na letisko Torp – Sandefjord (TRF), ktoré je od hlavného mesta vzdialené 90 minút autom/autobusom/vlakom. Letecká spoločnosť Wizzair momentálne ponúka len spojenie z Budapešti.

Ako transfer z letiska Gardermoen do centra je najčastejšie využívaný vlak Flytoget. Z letiska Torp Sandefjord do centra odporúčame využiť autobus Torp-Ekspressen (90 min). 

 

Pozemné spojenie

Cesta autom z Bratislavy do Osla je približne 1700 km dlhá; je možné využiť rôzne trasy, napr. cez Česko, Nemecko a Švédsko, alebo cez Česko, Nemecko a trajektom priamo do Osla, prípadne cez Česko, Nemecko, Dánsko a Švédsko. 

 

Doprava v hlavnom meste

V Osle funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, metro, vlaky, trajekty). Cestu je možné naplánovať cez aplikáciu „Ruter“, alebo cez webovú stránku www.ruter.no, kde je takisto možné kúpiť aj lístok.

Lístok je možné kúpiť aj v pobočke trafík Narvesen, 7-Eleven, Deli De Luca a Mix, ako aj v niektorých iných vybraných obchodoch, ďalej v zákazníckom centre Ruter S, v servisných centrách, prípadne priamo u vodiča. 

V Osle je vybudovaná veľmi dobrá infraštruktúra aj na jazdu na bicykli, je možné si prostredníctvom viacerých spoločností za poplatok požičať bicykel alebo kolobežku. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Osle pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt a Uber. Pri príjazde do Osla vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum (Sentrum), orientácia je dobrá a zrozumiteľná. 

Zdravotná  starostlivosť

Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená.

Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v Slovenskej republike.

V celej krajine je voda z vodovodu pitná.

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. 

Klimatické podmienky

Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Rýchle zmeny počasia a atmosférického tlaku môžu ovplyvniť zdravotný stav vnímavejších jedincov. Netreba podceňovať náročné klimatické podmienky a ich premenlivosť. Neodporúča sa vychádzať do rozsiahlych lesných oblastí s minimálnym osídlením jednotlivo.

Štátne sviatky
The next public holiday in Norway is
29 March
Good Friday
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday New Year´s Day
29 March friday Good Friday
1 April monday Easter Monday
6 April saturday Maundy Thursday
9 April tuesday Easter Sunday
1 May wednesday Labour Day
17 May friday Constitution Day
18 May saturday Ascension Day
28 May tuesday Whit Sunday
29 May wednesday Whit Monday
25 December wednesday Christmas Day
26 December thursday 2nd Day Of Christmas
Dôležité telefónne čísla
Published 16.05.2022

Predvoľba krajiny: +47; 
Rýchla pomoc: 113;
Polícia: 112; 
Požiarna služba: 110
 

Rady a odporúčania
Updated 06.06.2023
Published 16.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková received the Ambassador of the Kingdom of Norway Terje Theodor Nervik on the occasion of the forthcoming end of his diplomatic mission in the Slovak Republic today, 25 July 2022.

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 24. júla 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Inge Magistad pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie v Slovenskej republike.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (6. februára 2018) spolu s viceprimátorkou Košíc Renátou Lenártovou, veľvyslankyňou Nórska Ingou Magistad a nórskym autorom Edvardom Hoemom vystúpil na slávnostnom odhalení pamätníka nórskemu spisovateľovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi v Košiciach.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v dňoch 8. a 9. júna 2017 navštívil Nórsko, kde sa stretol s ministrom pre záležitosti EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru Frankom Bakke Jensenom. Partneri počas stretnutia vyzdvihli vynikajúci stav bilaterálnej spolupráce a mimoriadne intenzívne politické kontakty medzi oboma krajinami. Popri vzťahoch EÚ a Nórska diskutovali aj o aktuálnych európskych témach ako brexit či otázka budúcnosti EÚ.


Nórsko

Základné informácie

Common english name Norway
Official name Kingdom of Norway
Official english name Kingdom of Norway
Common name Norway
Local name Kongeriket Norge
Continent Európa
Capital city Oslo
English name of capital Oslo
Local name of the capital Oslo
Currency Nórska koruna
International currency abbreviation NOR
Telephone area code +47
The official languages Bokmål (85%), Nynorsk (15%) – oba druhy nórčiny sú rovnocenné
Time zone +0100
Internet domain .no
International licence plate N
Capital city longitude 10.73897
Capital city latitude 59.91333
The emergence of the state 28.05.1905
System of government Konštitučná monarchia

Hlava štátu Harald V.
Predseda vlády Jonas Gahr Støre
Minister zahraničných vecí Anniken Scharning Huitfeldt
Webová stránka ministerstva

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Oslo

Thomas Heftyes gate 24, 0244 Oslo
Phone
+47 22049470
Fax
+47 22049474
Email of the consular department
Emergency line
+4791773094

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Oslo

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Smart City Norway Network and Smart Cities klub Slovakia have signed a Memorandum of Cooperation. The cooperation was initiated by the meeting during the “Building Smarter Cities” seminar organized by the Embassy of the Slovak Republic in Norway, in cooperation with the Confederation of Norwegian Enterprise on 4th of June 2018, on the occasion of the State Visit of His Excellency Mr. Andrej Kiska the President of the Slovak Republic.

Smart City Norway Network and Smart Cities klub Slovakia, have signed a Memorandum of Cooperation.

Ekonomické informácie o teritóriu
Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 504.3 kB, 9/24/23, 383 downloads
Download
Nórsko - veľtrhy a výstavy 2023 (11/07/2023)
PDF 70.9 kB, 7/17/23, 85 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 504.3 kB, 9/24/23, 383 downloads
Download
Nórsko - veľtrhy a výstavy 2023 (11/07/2023)
PDF 70.9 kB, 7/17/23, 85 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Nórsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 504.3 kB, 9/24/23, 383 downloads
Download
Nórsko - veľtrhy a výstavy 2023 (11/07/2023)
PDF 70.9 kB, 7/17/23, 85 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Alexandra Dubas
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle
Email alexandra.dubas@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska.

Slovenské veľvyslanectvo v Osle si dnes (26. apríla 2020) položením kvetov na hrob významného nórskeho dramatika, spisovateľa a dejateľa Bjørnstjerne Bjørnsona, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru a neúnavného bojovníka za práva menšín, uctilo jeho pamiatku pri príležitosti dnešného 110. výročia jeho smrti.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky Denisa Frelichová spolu s veľvyslancom Českej republiky Jaroslavom Knotom v Nórskom kráľovstve zasadili pri príležitosti stého výročia vzniku Československa Strom slobody v nórskom Koppangu.

Veľvyslankyňa Denisa Frelichová navštívila Aulestad, domov Karoline a Bjørnstjerne Bjørnsonových. Návštevu uskutočnila v sprievode spisovateľa a prekladateľa Milana Richtera, režiséra Michala Spišiaka a producenta Ľuba Menzela, ktorí pripravujú divadelné predstavenie novej hry Milana Richtera venovanej životu a dielu Bjørnstjerne Bjørnsona.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Bergene / Griegovou akadémiou realizuje unikátny medzinárodný projekt pod názvom Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk.

Nedeľný večer 26. novembra 2017 sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Oslo niesol v znamení jedinečnej hudby Johana Nepomuka Hummela v podaní renomovaných slovenských umelcov: violončelistu Eugena Procháca a klavíristu Petra Mátého.


Back To Top